“Lungs” of a supercomputer

2016.04.13 22:18

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนสร้างข้อได้เปรียบให้กับอำนาจของเครือข่ายข้อมูลในการอำนวยความสะดวกทางดิจิทัลของพวกเรา แต่ความซับซ้อนนี้ก็ทำให้การค้นหาการเลือกปฏิบัติในระบบเหล่านี้เป็นไปได้ยาก

รูปโดย Argonne National Laboratory CC-by-nc-sa https://www.flickr.com/photos/argonne/3323495291/