การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกจากหน้า “มะเร็งเต้านม” บนเว็บไซต์ WebMD

2016.03.11 10:01

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกจากหน้า "มะเร็งเต้านม" บนเว็บไซต์ WebMD

The WebMD page for “Breast Cancer” initiates connections to nearly 30 outside domains, including to one owned by the data broker Acxiom.
Image by Tim Libert.