แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต: สนับสนุนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ปกป้องสิทธิของผู้บริโภค