ผู้ประท้วงในชุดเต่าทะเล ระหว่างการประชุม WTO

2012.07.01 17:43

ผู้ประท้วงในชุดเต่าทะเล ระหว่างการประชุม WTO

ผู้ประท้วงในชุดเต่าทะเล ระหว่างการประชุม WTO
ที่มา: http://seaturtles.org/article.php?id=1154