การฉายภาพไปที่ตึก ระหว่างการชุมนุม Occupy Wall Street

2012.07.01 17:42

การฉายภาพไปที่ตึก ระหว่างการชุมนุม Occupy Wall Street