บทสรุป และ วิดีโอ จาก เวทีอภิปรายสาธารณะ “ความท้าทายของสื่อใหม่กับการเมืองไทยช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง” 16 มิ.ย. 2554

2011.11.21 11:48

บทสรุป และ วิดีโอ จาก เวทีอภิปรายสาธารณะ "ความท้าทายของสื่อใหม่กับการเมืองไทยช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง" 16 มิ.ย. 2554

adapted from Twitter.com front page and an original photo by adaptorplug
Bangkok. December 2007.
Creative Commons Attribution-NonCommercial License