เทคนิคเฝ้าระวังภัยเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

2009.03.04 00:04

มติชนออนไลน์ได้สรุปวิธีการติดตามและปิดกั้นเว็บไซ้ท์ที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่เหมาะสมไว้ที่ เทคนิคเฝ้าระวังภัยเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

Tags:
%d bloggers like this: