แนะนำ ‘เครือข่ายคนดูหนัง’

2009.01.29 12:07

แนะนำ เครือข่ายคนดูหนัง กลุ่มคนดูหนังที่รวมตัวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นจากกระทู้หนึ่งในเว็บบอร์ดของนิตยสารหนังไบโอสโคป (Bioscope)

กลุ่มคนดูหนังในเว็บบอร์ดรู้สึกว่า ในการประชุมต่าง ๆ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ที่ผ่าน ๆ มา มีตัวแทนจากหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็น ทั้งกระทรวงวัฒนธรรม ตัวแทนเครือข่ายพ่อแม่ ตลอดจนตัวแทนของคนทำหนัง – แต่ไม่มีตัวแทนของคนดูหนังเลย

แม้กลุ่มคนทำหนังอิสระกลุ่มหนึ่ง ที่ได้ร่วมประชุมด้วย ได้พยายามจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแก่คนทำหนังและคนดูหนัง แต่ก็ถูกมองว่าเป็นการเรียกร้องเพื่อตัวเอง (”คนทำหนังก็คำนึงถึงแต่ประโยชน์ของคนทำหนัง ไม่คำนึงถึงสังคม” คือปฏิกิริยาที่ได้รับเสมอ)

ถามที่เกิดขึ้นคือ แล้วใครเล่าที่จะสามารถอ้างตัวว่า “เป็นตัวแทนของประชาชนที่เป็นคนดูหนัง” ได้อย่างแท้จริง?

ในเมื่อที่ผ่านมา “คนดูหนัง” ไม่เคยมีโอกาสได้เลือกตัวแทนของตัวเอง และไม่เคยมีโอกาสแสดงความเห็นเลย โดยเฉพาะความเห็นด้านที่แตกต่างจากผู้ที่อ้างตนเป็น “ตัวแทนประชาชน” เสมอ ไม่ว่าจะภาครัฐ หรือเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง

กลุ่มผู้ใช้เว็บบอร์ดไบโอสโคปจึงคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่คนดูหนังในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศจะรวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ เพื่อความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อเป็นตัวแทนของตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาพูดแทนให้อีกต่อไป

บล็อกเครือข่ายคนดูหนังจึงเกิดขึ้น หลังการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 เพื่อเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงของเครือข่ายคนดูหนัง กลุ่มเครือข่ายอิสระที่เป็นเสมือนตัวแทนของคนดูหนังกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย

ติดตามความเคลื่อนไหวของคนดูหนังกลุ่มนี้ ได้ที่ http://thaiaudience.wordpress.com/ ในเว็บมีข่าวคราวเรื่องกฎหมายภาพยนตร์ การจัดเรตติ้งภาพยนตร์ การเซ็นเซอร์หนัง และประเด็นเกี่ยวกับคนดูหนังต่าง ๆ

ติดต่อและเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายได้ที่อีเมล movieaudiencenetwork (at)  gmail.com

Tags:
%d bloggers like this: