Thai Netizen Network

FCC เห็นชอบข้อบังคับใหม่ ห้ามปิดกั้นเนื้อหา+สนับสนุนความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต

วานนี้ (26 ก.พ.) คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (Federal Communications Commission) หรือเอฟซีซีของสหรัฐอเมริกา ลงมติเห็นชอบข้อบังคับใหม่ของการกำกับกิจการอินเทอร์เน็ต โดยระบุให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เป็นสาธารณูปโภค (public utility) อย่างหนึ่ง

(ที่มาภาพ: ABC7 News)

ที่มาภาพ: ABC7 News

คณะกรรมการมีมติ 3 ต่อ 2 โดยข้อบังคับใหม่ระบุไม่ให้มีการปิดกั้นเนื้อหาใดๆ บนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งห้ามไม่ให้บริษัทอินเทอร์เน็ตและบริษัทสื่อที่มีกำลังจ่ายสูง สามารถจ่ายเงินผู้ให้บริการบรอดแบนด์เพื่อให้บริการของตนเร็วกว่ารายอื่นได้

การออกข้อบังคับทั้งสองนี้เป็นการสนับสนุนหลักการสำคัญว่าด้วยความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต (net neutrality) ซึ่งมีใจความว่า ผู้ให้บริการควรสามารถส่งมอบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทุกชนิดให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะมาจากผู้ให้บริการรายใดหรือเป็นข้อมูลประเภทไหน (ทำความรู้จักกับหลักการ ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต)

ทอม วีลเลอร์ ประธานคณะกรรมการระบุว่า เอฟซีซีจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผู้บริโภคลและผู้บุกเบิกนวัตกรรม ด้วยการรักษาบทบาทของอินเทอร์เน็ต ในฐานะที่เป็นหัวใจสำคัญของเสรีภาพในการแสดงออกและหลักการประชาธิปไตย

วีลเลอร์ให้เหตุผลของการออกข้อบังคับดังกล่าวว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญ “มากเกินกว่าที่จะปล่อยให้ผู้ให้บริการบรอดแบนด์เป็นคนออกกฎ”

ข้อบังคับดังกล่าวยังรวมไปถึงการให้มีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และรับรองว่าผู้พิการและผู้อาศัยในพื้นที่ห่างไกลจะสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตด้วย

ความเปลี่ยนแปลงสำคัญในข้อบังคับใหม่ที่จะกระทบกับผู้ให้บริการบรอดแบนด์ มีดังนี้

ที่มา

Exit mobile version