Thai Netizen Network

ประชาสัมพันธ์ TNN คปส. FACT ร่วมกันแถลงข่าว กรณีมติครม.เรื่องการจับกุม ปราบปรามเว็บไซต์และวิทยุชุมชน

เครือข่ายพลเมืองเน็ต คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ
เครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ประเทศไทย

ร่วมกัน แถลงข่าว
กรณี มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจับกุม ปราบปรามเว็บไซต์และวิทยุชุมชน

“ขอรัฐอย่าจับเสรีภาพ / สิทธพลเมือง เป็นตัวประกัน”
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสื่อพลเมืองของตนเอง

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2552
เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคาร มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซ.รัชดา 14

นำแถลงโดย
 
สฤณี อาชวานันทกุล     เครือข่ายพลเมืองเน็ต
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล     เครือข่ายพลเมืองเน็ต
สุเทพ วิไลเลิศ               คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ
CJ Hinke         เครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ประเทศไทย
สุภิญญา กลางณรงค์      ดำเนินรายการ

สอบถาม 02-6910574 www.thainetizen.org
freethainetizen@gmail .com

Exit mobile version