Thai Netizen Network

อภิสิทธิ์จัดสรรสื่อของรัฐใหม่สอดคล้องสถานการณ์

วันนี้ (13 ม.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบาย และการผลักดันการปฏิรูปสื่อของรัฐบาลอภิสิทธิ์" ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่า ปัจจุบันสื่อมีบทบาทความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ดังนั้นสื่อต้องทำงานบนหลักประชาธิปไตย ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและการแสดงความคิดเห็น มุมมองต่าง ๆ อย่างเป็นกลาง โดยเห็นว่าการปฎิรูปสื่อต้องแก้ปัญหาโครงสร้างขององค์กรเนื่องจากปัจจุบัน สื่อทุกแขนงโดยเฉพาะสื่อของรัฐถูกคุกคามจากอำนาจรัฐและอำนาจทุน เพราะหากสามารถควบคุมสื่อได้ก็จะชนะในการต่อสู้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีแนวคิดที่จะปฎิรูปรูปแบบสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที ให้กลับมาเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะ เพิ่มพื้นที่ให้รัฐบาลชี้แจงการทำงาน แต่จะไม่ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง รวมถึงจัดสรรเวลาให้ฝ่ายค้านด้วย แต่จะไม่ใช่การตอบโต้ทางการเมือง โดยรูปแบบรายการข่าวทุกสถานีเปลี่ยนไปเป็นรายการคุยข่าวที่อาจมีการชี้นำประชาชน ดังนั้นสื่อต้องมีการหารือกันเพื่อกำหนดกรอบการนำเสนอและมาตรฐานทางจรรยาบรรณ

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า พร้อมยอมรับการตรวจสอบจากสื่อโดยตลอดการทำงาน 17 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยแทรกแซงสื่อแต่อาจมีการตอบโต้บ้าง

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย ถึงแนวทางจัดสรรสื่อของส่วนราชการ ว่า ต้องพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา และดูกันตามความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยต้องดูว่ารัฐมีคลื่นที่ใช้เพื่อความมั่นคงอยู่ในมือมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ ซึ่งตนแน่ใจว่าไม่สอดคล้อง ดังนั้น ควรดึงกลับมาพิจารณาให้ความเป็นธรรม โดยหน่วยงานเดิมจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ขณะที่การดูแลวิทยุชุมชนนั้น ต้องทำให้เป็นเจตนารมณ์เดิม คือ เป็นสื่อของชุมชน อีกทางเลือกหนึ่ง หากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสื่อกระแสหลักได้

Exit mobile version