แผนที่อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ข้อมูลแผนที่อินเทอร์เน็ตประเทศไทยจาก Internet Information Research – Network Technology Lab – NECTEC (เข้าถึง 26 พ.ค. 2014)

ดาวน์โหลด คู่มือการอ่านแผนที่อินเทอร์เน็ต – How to read the map (in Thai)

แผนภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ – เมษายน 2557

Thailand International Internet Gateway – April 2014

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ

แผนภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ – เมษายน 2557

Thailand Domestic Internet Exchange – April 2014

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในประเทศ

%d bloggers like this: