Tag: World Economic Forum

Digital Weekly: 7-17 เม.ย. 2558 สรุปข่าวนโยบายดิจิทัลรอบสัปดาห์ (ครึ่ง)

2015.04.17

World Economic Forum จัดลำดับความพร้อมด้านโครงข่ายโทรคมนาคม ไทยอยู่ลำดับที่ 67 ชี้ความเสียเปรียบคือกฎหมายเกี่ยวกับไอที ต้นทุนการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีราคาสูง ความยากลำบากในการเริ่มต้นธุรกิจ คุณภาพการศึกษา ฯลฯ/ สปช.เห็นชอบผลการศึกษาชุดร่างกฎหมายดิจิทัลของกมธ./ UberBLACK ไทยปรับขึ้นค่าโดยสาร/ CAT เผยพร้อมร่วมเข้าประมูล 4G

ดิจิทัลเพื่อสังคม: กฤษฎีกายืนยันไม่ยุบกองทุนผู้ด้อยโอกาส ชวนวิจารณ์ร่างใหม่พุธนี้

2015.03.09

กฤษฎีกาเผยความคืบหน้าร่างกม.ดิจิทัลพุธนี้ ยันไม่ยุบกทปส.แต่จะแบ่งเงินไปส่วนหนึ่ง คงการประมูลคลื่นเชิงพาณิชย์ สพธอ.ระบุ เศรษฐกิจดิจิทัลต้องแก้ไขความไม่เท่าเทียม ตัวแทนประชาสังคมยกแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลจากองค์กรระหว่างประเทศเป็นแนวทาง