Tag: workshops

กลุ่มเน็ต-สื่อ รวมตัวเตรียมยื่นข้อเสนอรัฐฯต้านเว็บหมิ่น

2009.07.29

เครือข่ายพลเมืองเน็ต-คปส-เครือข่ายต่อต้านเซ็นเซอร์ฯรวมกลุ่มแสดงจุดยืนนโยบาย ปราบโลกไซเบอร์ของภาครัฐ หวั่นกั้นเว็บหมิ่นจุดกระแสละเมิดเสรีภาพ รายงาน ข่าวจากเครือข่ายพลเมืองเน็ต ระบุว่า เครือข่ายพลเมืองเน็ต ร่วมหารือกับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส) และเครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ ประเทศไทย (FACT) เพื่อแสดงจุดยืนการจับกุม ปราบปรามอินเทอร์เน็ต และวิทยุชุมชนของรัฐ