Tag: WhatsApp

แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต: รัฐไทยต้องให้ความชัดเจนเรื่องการสอดส่องประชาชนบนไลน์และสื่อสังคมอื่น

2013.08.13 1 comment

แถลงการณ์ ซึ่งรวมคำถาม ข้อเรียกร้อง และคำแนะนำต่อรัฐไทยและผู้ให้บริการ ที่จะรับมือกับข่าวลืออย่างไร ไม่ให้ละเมิดสิทธืประชาชน