Tag: trust

หลังรัฐประหาร 57 คสช. คุมเน็ตด้วยวิธีใด?

2015.12.24

ทำไม คสช.อยากควบคุมโลกไซเบอร์? แล้วทำด้วยวิธีไหน? "เศรษฐกิจดิจิทัล" ถูกยกขึ้นมาบังหน้าหรือไม่? คสช.ต้องมีอะไรบ้าง หากอยากคุมเน็ตได้แบบจีน? อ่านสรุปเสวนา "ระบอบการกำกับดูแลโลกไซเบอร์ไทย นับแต่รัฐประหาร 22 พ.ค. 57"

เก็บตกเนื้อหาน่าสนใจจากเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตฯ APrIGF 2015

2015.07.08

เก็บตกเนื้อหาที่น่าสนใจจากเวิร์กช็อปต่างๆ ใน APrIGF 2015: วัฒนธรรมการขอความยินยอม/ เทคโนโลยี Blockchain: ตัวแก้ปัญหาธุรกรรมการเงินบนโลกที่ไม่มีใครไว้ใจใคร/ ความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวในสมาร์ตซิตี้

ระบอบเจ้าที่ดินและความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต

2013.07.01

การเปิดโปงโครงการดักฟังข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตหรือโครงการ “ปริซึม” (PRISM) ของสหรัฐอเมริกา (NSA) นำมาสู่การถกเถียงอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ขณะที่เราฝากข้อมูลสำคัญต่างๆ ในชีวิตของเราไว้ในอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ เราในฐานะปัจเจกชนได้รับความคุ้มครองและมีความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหน Bruce Schneier เสนอให้มองความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าเป็นระบอบเจ้าที่ดินยุคใหม่ การเปรียบเทียบลักษณะนี้อาจทำให้เราเห็นทางออกด้านความปลอดภัยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากระบบเจ้าที่ดินได้