Tag: Telenor

เติม Happy ให้ประชาชน

เครือข่ายพลเมืองเน็ต: สนับสนุนผู้ประกอบการที่ปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

2014.06.16

การปฏิรูปประเทศไม่สามารถทำได้โดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงลำพัง สังคมที่เป็นสุขและเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องอาศัยองค์กรธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลช่วยขับเคลื่อน การทุจริตคอรัปชันในทุกส่วนของสังคมลดลงได้ ถ้าเราเพิ่มความโปร่งใสและความตรวจสอบเอาผิดได้ในส่วนที่เรารับผิดชอบ นั่นคือสิ่งที่เทเลนอร์และดีแทคได้ทำและเราขอขอบคุณ