Tag: spectrum

นักปฏิรูปสื่อเห็นพ้อง “ร่างพ.ร.บ.กสทช.จะทำลายความเป็นอิสระขององค์กรกำกับ”

2015.03.26 1 comment

นักวิชาการปฏิรูปสื่อและคนทำสื่อท้องถิ่นเห็นตรงกัน ร่างพ.ร.บ.กสทช.ไม่แก้ปัญหาธรรมาภิบาลกสทช. ซ้ำยังจะทำลายความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล ห่วงกฎหมายต้องการยึดคลื่นกลับสู่หน่วยงานรัฐ