Tag: Somkiat Tangkitvanich

ทีดีอาร์ไอ: เกณฑ์การประมูล “จะคำนึงถึงตัวเงินเพียงอย่างเดียวไม่ได้” เป็นความเข้าใจผิด

2015.03.23

ทีดีอาร์ไอชี้การประมูล "โดยใช้เงินเป็นตัววัด" ไม่ได้ทำให้ผู้ใช้จ่ายแพงขึ้น นักกฎหมายเอกชนชี้หน่วยงานตั้งใหม่ไม่นำส่งเงินเข้าแผ่นดินขัดวินัยการคลัง นักวิชาการกฎหมายระบุ ชุดร่างกฎหมายดิจิทัลขัดหลักรัฐธรรมนูญ 7 ข้อ ตัวแทนผู้บริโภคห่วงผลประโยชน์ทับซ้อน

[14 ม.ค.] สัมมนา “โซเชียลมีเดีย” ทำให้โลกของคนไทยกว้างขึ้นหรือแคบลง?

2013.01.08

การอภิปรายเรื่อง “บทบาทของสื่อสังคมในการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดย ณัฏฐา โกมลวาทิน (รอยืนยัน) — ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวอาเซียน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภาวุธ พงษ์วิทยภานะ — กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท TARAD.com สฤณี อาชวานันทกุล — เครือข่ายพลเมืองเน็ต โตมร ศุขปรีชา — บรรณาธิการอำนวยการนิตยสารจีเอ็ม สุภิญญา กลางณรงค์ — กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดำเนินการอภิปรายโดย ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล — รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)