Tag: Reporters Without Borders

รายงาน “สถานการณ์การปิดกั้นอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีนาคม-พฤษภาคม 2553”

2010.06.23

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2553 รัฐบาลไทยได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกคำสั่งให้ปิดกั้นเว็บไซต์ไปแล้วเป็นจำนวนมากโดยมิได้ขออำนาจศาล เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นมีทั้งเว็บไซต์การเมือง สำนักข่าวออนไลน์ กระดานสนทนาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ แม้แต่เว็บไซต์ที่ไม่มีเนื้อหาทางการเมืองหรือกระทบต่อความมั่นคง แต่มีเครื่องมือสำหรับเผยแพร่ข่าวสารหรือหลบเลี่ยงการปิดกั้น ก็พลอยถูกปิดกั้นไปด้วย

ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนสรุปเสรีภาพเน็ตปี 2551

2009.01.29

องค์การผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน สรุปสถานการณ์เสรีภาพสื่อ 2551 ระบุเอเชีย แปซิฟิก มาเกร็บ (แอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ) และตะวันออกกลาง ยังคงเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดสำหรับสื่อ และอินเทอร์เน็ตคือสมรภูมิใหม่ในการปิดกั้นควบคุม องค์การผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน หรือ Reporters Without Borders (RSF) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศไม่แสวงกำไรที่เคลื่อนไหวรณรงค์ประเด็นเสรีภาพสื่อ จะจัดทำรายงานสถานการณ์เสรีภาพสื่อเป็นประจำทุกปี ทั้งรายงานภาพรวมทั่วโลก ตามภูมิภาค และตามประเทศ โดยปี 2551 ที่ผ่านมาได้สำรวจใน 98 ประเทศ โดยครั้งนี้ได้แยกเสรีภาพอินเทอร์เน็ตออกมาเป็นการเฉพาะด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีบล็อกเกอร์ถูกจับ 59 ราย และถูกฆ่าหนึ่งราย