Tag: privacy

ห้างสรรพสินค้ารู้ความลับของคุณได้อย่างไร?

2013.09.04

ข้อเขียนนี้เรียบเรียงจากบทความ How Companies Learn Your Secrets โดย Charles Duhigg
Privacy

[รายงาน] คน อินเทอร์เน็ต และความเป็นส่วนตัว: สำรวจสถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทยช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2556

2013.08.21

รายงานความก้าวหน้าการวิจัยโครงการความเป็นส่วนตัวออนไลน์ / ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ สิงหาคม 2556
คน อินเทอร์เน็ต และความเป็นส่วนตัว

[21 ส.ค.] สัมมนา “คน อินเทอร์เน็ต และความเป็นส่วนตัว” สรุปการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในไทย ม.ค.-มิ.ย. 2556

2013.08.10

โครงการสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต รายงานความก้าวหน้างานวิจัยและสำรวจสถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวในสังคมออนไลน์ไทย ม.ค.-มิ.ย. 2556 พุธ 21 ส.ค. 9:30-12.00 ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
Urs Gasser ขณะบรรยาย

วัยรุ่นอเมริกันห่วงชื่อเสียงมากกว่าความเป็นส่วนตัว เลือกแชร์-ลบ-คบเพื่อนบนโซเชียลมีเดีย

2013.07.20

สรุปการบรรยายสาธารณะ "วัยรุ่น สื่อสังคม และอนาคตของความเป็นส่วนตัว" -- พบวัยรุ่นอเมริกันห่วงชื่อเสียงมากกว่าความเป็นส่วนตัว ร้อยละ 95 ใช้อินเทอร์เน็ต เกือบทั้งหมดใช้เฟซบุ๊กและเกือบทั้งหมดเป็น “เพื่อน” กับสมาชิกในครอบครัว ในขณะที่อินสตาแกรมได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุ่นรู้สึกแสดงออกได้มากกว่า นักวิจัยตั้งข้อสังเกต วัยรุ่นไม่ไร้เดียงสา รู้ว่าควรแชร์อะไรในบริบทไหน
Privacy

[งาน] เจ้าหน้าที่โครงการ Online Privacy (ครึ่งเวลา) 1 ตำแหน่ง

2013.07.19

เครือข่ายพลเมืองเน็ตรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ 1 ตำแหน่ง ทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ช่วยประสานการอบรมสัมมนาเรื่องความปลอดภัยในการใช้เน็ต เดินทางนอกกรุงเทพได้ ถ้าเรียนคอมพิวเตอร์มาจะดีมาก

ดักฟังแค่ #metadata น่าจะโอเคไหม?

2013.07.07

ภาพนี้เป็นการคุยอีเมลของแอดมิน ช่วงปี 2005-2007 โดยเอาป้ายชื่อออก ไม่ให้เห็นว่าคุยกับใครบ้าง (เราเลือกในโปรแกรมได้) แต่ก็จะยังเห็นว่ามีการจับกลุ่มกี่กลุ่ม คุยกับกลุ่มไหนมากน้อยแค่ไหน เชื่อมโยงกันยังไง และถ้าลองเลื่อนเวลาให้โปรแกรมมันวาดภาพของปีต่างๆ เทียบกัน เราจะเห็นเลยว่า ชีวิตเราเคลื่อนจากคนกลุ่มนึงไปอีกกลุ่มนึงช่วงไหน ซึ่งจากข้อมูลนี้ก็พอจะบอกได้ว่า ตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่

[4 ก.ค.] บรรยายสาธารณะ “วัยรุ่น สื่อสังคม และอนาคตของความเป็นส่วนตัว” โดย Urs Gasser

2013.07.02

บรรยายสาธารณะ "วัยรุ่น สื่อสังคม และอนาคตของความเป็นส่วนตัว" (Teens, Social Media, and the Future of Privacy) โดย Urs Gasser ศาสตราจารย์ปฏิบัติวิชาชีพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด และผู้อำนวยการบริหารศูนย์เบิร์กมานเพื่ออินเทอร์เน็ตและสังคม // พฤหัสบดี 4 ก.ค. 2556 09.30-11:30 ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบอบเจ้าที่ดินและความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต

2013.07.01

การเปิดโปงโครงการดักฟังข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตหรือโครงการ “ปริซึม” (PRISM) ของสหรัฐอเมริกา (NSA) นำมาสู่การถกเถียงอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ขณะที่เราฝากข้อมูลสำคัญต่างๆ ในชีวิตของเราไว้ในอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ เราในฐานะปัจเจกชนได้รับความคุ้มครองและมีความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหน Bruce Schneier เสนอให้มองความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าเป็นระบอบเจ้าที่ดินยุคใหม่ การเปรียบเทียบลักษณะนี้อาจทำให้เราเห็นทางออกด้านความปลอดภัยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากระบบเจ้าที่ดินได้

[งาน] โครงการวิจัยความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 คน

2013.03.17

เครือข่ายพลเมืองเน็ตรับสมัครนักวิจัย 1 ตำแหน่ง และนักศึกษาผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง ประจำโครงการสำรวจนโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการออนไลน์ในประเทศไทย - รับสมัครถึงวันที่ 12 เม.ย. 2013

นวัตกรรมนโยบายสาธารณะ : พลเมืองดิจิทัล พลวัตทางเทคโนโลยี #tcr2012

2012.08.07

เอกสารจากการประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและสิทธิพลเมืองครั้งที่ 1 ช่วงเสวนา “นวัตกรรมนโยบายสาธารณะ : พลเมืองดิจิทัล พลวัตทางเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2555