Tag: privacy

ย้อนไทม์ LINE ดักฟัง

ย้อนไทม์ LINE ความพยายามสอดแนมการสื่อสารของรัฐไทย

2015.01.07

เครือข่ายพลเมืองเน็ตพาย้อนดูไทม์ไลน์ ความพยายามสอดแนมการสื่อสารของรัฐไทย ตั้งแต่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์--อภิสิทธิ์--ยิ่งลักษณ์--ยันคณะรัฐประหาร
โครงสร้างใหม่(?หน่วยงานไอซีทีแห่งชาติ

เปิดผัง 11 หน่วยงานใหม่ “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลประยุทธ์

2015.01.07 1 comment

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย 10 ฉบับ ตั้ง 11 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนโฉมโครงสร้างการกำหนดและกำกับนโยบายไอซีทีไทย อย่างไรก็ตามยังมีข้อเป็นห่วงเรื่องอำนาจหน้าที่และความรับผิดของหน่วยงานใหม่ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ความจำเป็นของการมีกฎหายดักรับข้อมูลเพื่อใช้ในการอำนวยความยุติธรรม

ถกหนัก กฎหมายดักฟัง นักกฎหมายเตือนต้องเจาะจง ชั่งน้ำหนักสาธารณะ VS บุคคล

2014.12.26

นักกฎหมายชี้ กฎหมายดักฟังมีได้ แต่ต้องครบเงื่อนไข 9 ข้อ เหตุผล-เป้าหมาย-เวลาต้องชัดเจน ยังกังวลหลายอย่าง เช่น คดีทั่วไปอาจกลายเป็นคดีพิเศษไปหมด เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทางมิชอบ กฎหมายที่ยังคลุมเครือและจะทำให้มีปัญหาภายหลัง ระบุต้องรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิของบุคคล ด้านผู้บังคับใช้กฎหมายระบุ เพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ต้องมีเครื่องมือทำงานเพียงพอ ไม่ต้องการละเมิดสิทธิ
ไม่มีความปลอดภัย ไม่คุ้มครองข้อมูลลูกค้า = ตัดโอกาสทางธุรกิจ

ไม่คุ้มครองความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวให้ผู้บริโภค = “ตัดโอกาสทางธุรกิจ” ของตัวเอง

2014.12.23

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญชี้ การมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภคที่ดีคือโอกาสทางธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมควรกดดันกันเองให้เกิดมาตรฐาน ขณะที่รัฐต้องดูว่าเรื่องใดที่กลไกตลาดอาจไม่เพียงพอแล้วเข้าไปกำกับดูแลและส่งเสริม สิ่งสำคัญคือการสร้างความตระหนักในทุกระดับการทำงาน เพราะที่ผ่านมาการรั่วไหลส่วนใหญ่เกิดจากคนในองค์กร
เปิดผลวิจัย ความเป็นส่วนตัวออนไลน์

[22 ธ.ค.] เสนอผลวิจัย+สัมมนา “บริการออนไลน์ไทยปลอดภัยแค่ไหน?: มาตรการทางกฎหมายและทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย”

2014.12.17

บริการออนไลน์ของไทยมีความปลอดภัยแค่ไหน เว็บไซต์ต่างๆ ดูแลข้อมูลของลูกค้าอย่างไร เราจะมีหลักอะไรในการพิจารณาเลือกบริการที่รับผิดชอบต่อลูกค้าได้บ้าง และปัจจุบันมีกฎหมายอะไรบ้างที่คุ้มครองเรา? หาคำตอบร่วมกันได้ในงานนี้

จะปลดปล่อยพลังของ Big Data ต้องจัดการกับความเป็นส่วนตัวให้ได้เสียก่อน

2014.12.17

Internet Society และพันธมิตรจัดประชุม “ความเป็นส่วนตัวในโลกอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” หารือเรื่อง Big Data และ Internet of Things กับความเป็นส่วนตัว ผู้เชี่ยวชาญชี้ นี่เป็นยุคแห่ง "data ethic" พร้อมถกประเด็นการคุ้มครองข้อมูลในยุคที่ข้อมูลเป็นดิจิทัลและไร้พรมแดน

มุมมอง​การคุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคลในยุคอินเทอร์เน็ต​จากสองทวีป​

2014.12.08

คาร์ล ฟิลิปป์ เบอร์เคิร์ต (Carl Philipp Burkert) ที่ปรึกษาด้านไอทีจากเยอรมนี มาบรรยายในหัวข้อ "ความปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล” ชวนคุยเรื่องความเป็นส่วนตัวและกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรป
นายประวิตร ฉัตตะละดา ผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

สัมภาษณ์​ ประวิตร ฉัตตะละดา ผอ.ATCI ว่าด้วย “เศรษฐกิจดิจิทัล”

2014.12.08

สำหรับประเทศไทย เวลานั้นไม่มีขีดจำกัด เราถึงไม่มีความเร็ว สำหรับเรา “time is nothing” (เวลานั้นไม่มีความหมาย) -- คุยกับ ประวิตร ฉัตตะละดา กรรมการและผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เรื่อง "เศรษฐกิจดิจิทัล"
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายใหม่

[28 ส.ค.] สัมมนาวิชาการ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในร่างกฎหมายใหม่”

2014.08.25 2 comments

สัมมนาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่กำลังเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พฤหัสที่ 28 สิงหาคม 9:00-12:00 ห้อง 1001 ศูนย์ประชุมศาสตราจารย์บำรุงสุข ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การควบคุมข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยนับแต่รัฐประหาร 2557 : งานวิจัยโดย Citizen Lab

2014.07.17

Citizen Lab มหาวิทยาลัยโตรอนโต แคนาดา ได้ทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ในประเทศไทยระหว่าง 22 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2557 โดยใช้การทดสอบหลายวิธีเพื่อดูว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคัดกรองการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และวิเคราะห์การรวมศูนย์ของโครงสร้างพื้นฐานในการคัดกรองเนื้อหา