Tag: pornography

ร่างกม. “ปราบปรามสิ่งยั่วยุฯ” สร้าง “ศีลธรรมทางเพศ” ทำรสนิยมให้กลายเป็น “ความวิปริต”

2015.02.19

นักวิชาการกฎหมายระบุ ร่างกม."ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุฯ" แก้ปัญหาสื่อลามกไม่ตรงจุด เนื้อหากม.ไม่สอดคล้องเจตนารมณ์ ส่วนนิยาม "การกระทำวิปริตทางเพศ" คือการควบคุม "ศีลธรรมทางเพศ" โดยรัฐ