Tag: Phisit Siprasatthong

สัมภาษณ์ พิสิต ศรีประสาททอง ผู้บุกเบิกครีเอทีฟคอมมอนส์ในประเทศไทย

2013.11.01

แม้ว่าสัญญาครีเอทีฟคอมมอนส์สำหรับประเทศไทยได้เปิดตัวไปตั้งแต่ปี 2552 และมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องนี้ในไทยอยู่อหย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าสัญญาครีเอทีฟคอมมอนส์ยังไม่ได้รับความสนใจและผลักดันให้เป็นประเด็นสาธารณะสักเท่าไร เครือข่ายพลเมืองเน็ต สัมภาษณ์ พิสิต ศรีประสาททองหนึ่งในอาสาสมัครผู้บุกเบิก CC ในไทย