Tag: netiquette

พลเมืองเน็ตตั้งวงสร้างกติกาใหม่โลกไซเบอร์

2009.05.14

หวังสร้างบรรทัดฐาน พร้อมปรับวัฒนธรรมบนโลกไซเบอร์ ด้วยการปลูกฝังมารยาทและข้อควรปฏิบัติชาวเน็ตให้ขึ้นใจ หลายฝ่ายประกาศตัวเป็นแนวร่วม ขานรับกิจกรรม-แลกเปลี่ยนความเห็น เชื่อกำหนดให้เป็นรูปธรรมได้ไม่ยาก...