Tag: National Broadcasting and Telecommunications Commission

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

[16 ธ.ค.] Thai Media Forum: 2 ปี กสทช. กับการติดตามและประเมินผลโดยเครือข่ายภาคประชาสังคม

2013.12.11

"เวทีสื่อไทย" ในวาระครบรอบ 2 ปีกสทช. เครือข่ายภาคประชาชนเปิดเวทีทบทวนการทำงานติดตามและประเมินผลงานกสทช. ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาการทำงานในอนาคตและหาทางขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้งานติดตามกสทช. มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

[17 พ.ค.] เสวนา “เจตนารมณ์พฤษภา 2535 กับแนวทางการปฏิรูปสื่อในยุคกสทช.”

2013.05.14

เสวนาโต๊ะกลมเนื่องในวาระครบรอบ 21 ปี เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม’35 จัดโดยคณะกรรมการจัดงาน 21 ปี พฤษภาประชาธรรม คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35 ร่วมกับมูลนิธิไฮริค เบิลล์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันเวลา: ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2556 13:00-16:30 สถานที่: ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ สำรองที่นั่ง/สอบถาม: ศรีจุฬา 0-846-639-651
สิทธิการสื่อสารในสามโลก : การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศไทย โดย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

[vdo] สิทธิการสื่อสารในสามโลก : การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศไทย

2012.10.24

บันทึกการเสวนาหัวข้อ “สิทธิการสื่อสารในสามโลก : การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศไทย” The Reading Room และเครือข่ายพลเมืองเน็ต ชวนคุยกับ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องการจัดสรรทรัพยากรโทรคม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 ที่ห้องสมุดศิลปะ The Reading Room ตอนท้ายของการเสวนา มีคุยกันถึงเรื่องข้อเสนอให้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) มากกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตด้วย ความยาว 2 ชั่วโมง ทั้งหมดแบ่งเป็น 5 ส่วน ในใน playlist เรียบร้อยแล้วครับ

[14 ต.ค.] บรรยาย “สิทธิการสื่อสารในสามโลก : การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศไทย”

2012.10.13

ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จะมาบรรยายถึงหลักการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถี่ 3G ที่กำลังเกิดขึ้น ปัจจัยในการตัดสินใจ พร้อมเปิดให้พลเมืองเน็ตซักถามอย่างละเอียด @ The Reading Room สีลม 19

แถลงการณ์ ขอให้รัฐบาลแสดงเจตจำนงทางการเมืองสนับสนุนการปฏิรูปกิจการโทรคมนาคมเพื่อประชาชน กรณีการประมูลสามจี

2010.09.21

หลังจากที่มีการระงับการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการบนคลื่นความถี่สำหรับเทคโนโลยี 3G ก็มีประชาชนจำนวนมากแสดงความไม่พอใจ และได้มีกลุ่มคนที่ร่างแถลงการณ์นี้ขึ้นมา โดยเผยแพร่ครั้งแรกที่ http://bit.ly/thai3g-statement