Tag: internet infrastructure

เอกชนประสานเสียงนักวิชาการ เศรษฐกิจดิจิทัลต้องใช้กลไกตลาด ไม่ใช่ระบบสั่งการ

2015.02.13

จัดสรรคลื่นควรประมูลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เอกชนเผย ร่างใหม่ให้ CAT กับ TOT มากำกับตลาดไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ หวั่นกทปส.โดนยุบเพิ่มความไม่เท่าเทียมการเข้าถึงไอซีที พิรงรองชี้เสรีภาพสำคัญต่อการผลิตเนื้อหาที่สร้างสรรค์ แนะดูตัวอย่างเกาหลีใต้