Tag: infrastructure fund

Digital Weekly: 16-22 ต.ค. 2558 สรุปข่าวนโยบายดิจิทัลรอบสัปดาห์

2015.10.23

กสท.เตรียมเสนอ "อินเทอร์เน็ตเกตเวย์แห่งชาติ" ปัดไม่ใช่ซิงเกิลเกตเวย์/ กลุ่มต้านซิงเกิลเกตเวย์อ้างได้โจมตีเว็บหน่วยงานรัฐอีกครั้ง/ กองทัพเตรียมตั้ง "กองสงครามไซเบอร์"/ ยกฟ้องคดี 112 ชี้แค่ IP address บอกไม่ได้ว่าจำเลยเกี่ยวโยงกับข้อความ ฯลฯ