Tag: information overload

สำหรับปัญหาข้อมูลท่วมท้นในอินเทอร์เน็ต ในยุคนี้ อินเทอร์เน็ตอาจจะไม่มีคำตอบให้กับคำถามข้างต้น (เนื่องจากยังไม่มีใครเขียนถึงร้านอาหารแถวแยกเกษตร) แต่เสิร์ชเอนจินที่เก่ง ๆ อาจจะรายงานหน้าเว็บที่มีคำว่า “แยกเกษตร” ออกมาได้บ้าง

อินเทอร์เน็ตกับปัญหาข้อมูลท่วมท้น

2011.08.14

สำหรับปัญหาข้อมูลท่วมท้นในอินเทอร์เน็ต ในยุคนี้ อินเทอร์เน็ตอาจจะไม่มีคำตอบให้กับคำถามข้างต้น (เนื่องจากยังไม่มีใครเขียนถึงร้านอาหารแถวแยกเกษตร) แต่เสิร์ชเอนจินที่เก่ง ๆ อาจจะรายงานหน้าเว็บที่มีคำว่า “แยกเกษตร” ออกมาได้บ้าง