Tag: identity

My name is anonymous.

สงครามคำขาน: ชื่ออะไรมันก็ “จริง” ทั้งนั้นแหละ

2015.01.10

ชื่อนั้นไม่ได้เป็นเพียงคำขาน แต่มันโยงใยไปถึงตัวตนของมนุษย์เลยทีเดียว ทำไมเฟซบุ๊กถึงพยายามบังคับให้คนใช้ "ชื่อจริง"? ทำไมกูเกิลเปลี่ยนใจในเรื่องนี้? ทำไมทวิตเตอร์เคยไม่บังคับเลย? ชวนคุยว่าด้วยเรื่อง "ชื่อ" ในยุคอินเทอร์เน็ต
On the internet, nobody knows you're a dog

“ถ้าบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้ทำอะไรผิด ก็เปิดเผยตัวสิว่าคุณเป็นใคร” (จริงไหม?)

2015.01.10

เราควรระบุตัวตนเมื่อท่องอินเทอร์เน็ตไหม? ถ้าทุกคนใช้ชื่อจริง โลกออนไลน์จะดีขึ้นหรือเปล่า? ชวนคิดว่าด้วยความเป็นนิรนามกับอินเทอร์เน็ต สิทธิเสรีภาพ vs การกลั่นแกล้งออนไลน์เมื่อใครๆ ก็ใช้ชื่อปลอม!