Tag: Glenn Greenwald

เกล็นน์ กรีนวาลด์ หนึ่งในนักข่าวกลุ่มแรกที่ได้เห็นไฟล์ของสโนว์เดน

“ทำไมความเป็นส่วนตัวจึงสำคัญ” – TED Talks โดย เกล็นน์ กรีนวาลด์

2015.01.26

เกล็นน์ กรีนวาลด์ เป็นหนึ่งในนักข่าวกลุ่มแรกที่ได้เห็น -และเขียนเกี่ยวกับ- ไฟล์ของสโนว์เดนซึ่งเปิดเผยการสอดแนมความเป็นส่วนตัวของพลเมืองของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในการพูดครั้งนี้ กรีนวาลด์ได้ยกกรณีที่แสดงว่าทำไมคุณจึงต้องให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว แม้ว่าคุณจะ "ไม่มีอะไรต้องซ่อน" ก็ตาม