Tag: FCC

FCC เห็นชอบข้อบังคับใหม่ ห้ามปิดกั้นเนื้อหา+สนับสนุนความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต

2015.02.27 1 comment

ข้อบังคับใหม่ระบุให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เป็นสาธารณูปโภคอย่างหนึ่ง ประธานให้เหตุผลของการลงมติว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญ "มากเกินกว่าที่จะปล่อยให้ผู้ให้บริการบรอดแบนด์เป็นคนออกกฎ"