Tag: digital literacy

ซิงเกิลเกตเวย์ “เป็นไปไม่ได้” ในทางกายภาพ

2015.10.08

สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศจัดเสวนาซิงเกิลเกิตเวย์ ผู้เชี่ยวชาญชี้ โครงการนี้ทำจริงไม่ได้ ทำลายเศรษฐกิจดิจิทัล

จุดประสงค์ซิงเกิลเกตเวย์ ต่อลมหายใจ CAT และ TOT: สุภิญญา กลางณรงค์

2015.10.08

สุภิญญาเผย ซิงเกิลเกตเวย์ขัดกับปรัชญา กสทช. ระบุ หากให้ กสท โทรคมนาคมและทีโอทีเป็นผู้แลก็จะทำลายบรรยากาศการแข่งขันและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งระบบ ด้านกระทรวงไอซีทียกเลิกการมาร่วมงานนาทีสุดท้าย

Digital Weekly: 1-8 พ.ค. 2558 สรุปข่าวนโยบายดิจิทัลรอบสัปดาห์

2015.05.08

ทหารบุกคุมตัวชาวอิสราเอลขณะสาธิตเครื่องดักฟัง ข่าวสดเผย อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถแก้ไข ดักรับ เปลี่ยนแปลงข้อความ-ปลอมแปลงเป็นผู้ใช้สายต้นทางและปลายทาง-ดักรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ฯลฯ/ สนช.มีมติเอกฉันท์ ตั้งกระทรวงดิจิทัล/ มาแล้ว แอปแสดงเส้นทางรถเมล์ในกรุงเทพฯ