Tag: defame

“ข้อมูลเท็จ” การฟ้องหมิ่นประมาท กับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550

2016.06.18 1 comment

พัฒนาการของนิยาม "ข้อมูลเท็จ" ตามมาตรา 14 ในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 กับการนำไปใช้ฟ้องหมิ่นประมาท โดย จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน นักวิชาการกฎหมายไซเบอร์