Tag: Creative Commons

ASEAN ICT Masterplan: ภาคประชาสังคมหายไปไหน?

2015.04.25

ภาคประชาสังคมร่วมถก แผนแม่บทอาเซียนไอซีทีขาดการมีส่วนร่วม เน้นให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ ไม่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเป็นส่วนตัว ปัญหาเรื่องความรับผิดของรัฐ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พร้อมระดมความเห็นว่าแผนแม่บทไอซีทีที่ดีควรเป็นเช่นไร

สัมภาษณ์ พิสิต ศรีประสาททอง ผู้บุกเบิกครีเอทีฟคอมมอนส์ในประเทศไทย

2013.11.01

แม้ว่าสัญญาครีเอทีฟคอมมอนส์สำหรับประเทศไทยได้เปิดตัวไปตั้งแต่ปี 2552 และมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องนี้ในไทยอยู่อหย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าสัญญาครีเอทีฟคอมมอนส์ยังไม่ได้รับความสนใจและผลักดันให้เป็นประเด็นสาธารณะสักเท่าไร เครือข่ายพลเมืองเน็ต สัมภาษณ์ พิสิต ศรีประสาททองหนึ่งในอาสาสมัครผู้บุกเบิก CC ในไทย