Tag: citizen journalist

คู่มือสื่อพลเมือง

2010.09.17

"สื่อพลเมือง" หรือ "นักข่าวพลเมือง" ซึ่งเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้คนทั่วไปมาช่วยรายงานข่าวกันเอง โดยมีอินเทอร์เน็ตที่ทำให้การเป็นสื่อง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อน เครือข่ายพลเมืองเน็ตเห็นความสำคัญของแนวคิดดังกล่าว จึงรวบรวมเครื่องมือและความรู้ที่คิดว่าจำเป็นไว้ในหนังสือ "คู่มือสื่อพลเมือง" นี้