Tag: censorship

การควบคุมข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยนับแต่รัฐประหาร 2557 : งานวิจัยโดย Citizen Lab

2014.07.17

Citizen Lab มหาวิทยาลัยโตรอนโต แคนาดา ได้ทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ในประเทศไทยระหว่าง 22 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2557 โดยใช้การทดสอบหลายวิธีเพื่อดูว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคัดกรองการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และวิเคราะห์การรวมศูนย์ของโครงสร้างพื้นฐานในการคัดกรองเนื้อหา

เน็ตไทย 2553: โซเชียลมีเดียเพิ่มบทบาทในการเมือง บล็อคเว็บสูงเป็นประวัติการณ์

2011.04.07 1 comment

รายงานเสรีภาพอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2553 โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต (เผยแพร่ครั้งแรก: ธันวาคม 2553) สถานการณ์โดยรวม การเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น แต่เสรีภาพในการเข้าถึงเนื้อหาน้อยลง สื่อทางสังคมอย่าง Facebook, Twitter, และ YouTube เพิ่มบทบาทอย่างสูงในทางการเมือง เว็บไซต์ถูกปิดกั้นสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะระหว่างสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ ที่ให้อำนาจรัฐในการปิดกั้นเว็บโดยไม่ต้องขออำนาจศาล