Tag: Asian Institute of Technology

Digital Weekly: 7-17 เม.ย. 2558 สรุปข่าวนโยบายดิจิทัลรอบสัปดาห์ (ครึ่ง)

2015.04.17

World Economic Forum จัดลำดับความพร้อมด้านโครงข่ายโทรคมนาคม ไทยอยู่ลำดับที่ 67 ชี้ความเสียเปรียบคือกฎหมายเกี่ยวกับไอที ต้นทุนการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีราคาสูง ความยากลำบากในการเริ่มต้นธุรกิจ คุณภาพการศึกษา ฯลฯ/ สปช.เห็นชอบผลการศึกษาชุดร่างกฎหมายดิจิทัลของกมธ./ UberBLACK ไทยปรับขึ้นค่าโดยสาร/ CAT เผยพร้อมร่วมเข้าประมูล 4G