Tag: Access Now

Access Now

Access Now: บริษัทเอกชนคือกำลังหลักในการปกป้องสิทธิมนุษยชนบนอินเทอร์เน็ต

2011.12.20

ผู้อำนวยการบริหาร Access Now ระบุ โลกการสื่อสารในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานเป็นของเอกชน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ภาคเอกชนต้องเล่นบทบาทนำในการปกป้องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ขั้นออกแบบ ไม่ใช่ปล่อยให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมาทำการกุศลทีหลังภายใต้คำว่า "ซีเอสอาร์เพื่อสังคม"

[27 Jun] เวทีอภิปรายก่อนการประชุม OECD: “To Regulate or Not to Regulate the Internet, That’s The Question” — LIVE Online

2011.06.23

เวทีอภิปรายการกำกับอินเทอร์เน็ต ก่อนการประชุม OECD เรื่องเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต -- Live Web Symposium Monday June 27 Noon North America EST