แถลงการณ์

ความคืบหน้ากรณีศึกษาการสืบพยาน “คดีอินเทอร์เน็ตกับภาระของตัวกลาง”

2011.02.04

สืบเนื่องจากวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเครือข่ายพลเมืองเน็ตได้ออกแถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ด้วยเหตุว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังขัดกับคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ตในหลายแง่มุม

Press Release: The Trial on the Case Study of Internet & Intermediary Liability in Thailand

2011.02.04

On October 17, 2010 Thai Netizen Network issued a statement calling for the amendment of Computer-related Crime Act 2007 (CCA), since before the CCA was enacted, Thai Netizen Network already began calling for an amendment to this law, as we saw that the enforcement of this law would result in depriving people’s right to freedom of expression, which is fundamental for democracy. Furthermore, this law contradicts the characteristics of the Internet in many aspects, thereby allowing abusive enforcement. However, the government has never realised and taken this issue seriously to amend this freedom-infringing law.

Thai Netizen Network Calls for Amendment to Article 15 of Computer Crime Act

2010.11.01

Statement of Thai Netizen Network Requesting Representatives to Consider Urgent Amendment to Article 15 of the Computer-Related Crime Act 2007

แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต เรียกร้องแก้ ม. 15 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ

2010.10.18 1 comment

แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต: ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 15 อย่างเร่งด่วน

รายงาน “สถานการณ์การปิดกั้นอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีนาคม-พฤษภาคม 2553”

2010.06.23

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2553 รัฐบาลไทยได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกคำสั่งให้ปิดกั้นเว็บไซต์ไปแล้วเป็นจำนวนมากโดยมิได้ขออำนาจศาล เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นมีทั้งเว็บไซต์การเมือง สำนักข่าวออนไลน์ กระดานสนทนาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ แม้แต่เว็บไซต์ที่ไม่มีเนื้อหาทางการเมืองหรือกระทบต่อความมั่นคง แต่มีเครื่องมือสำหรับเผยแพร่ข่าวสารหรือหลบเลี่ยงการปิดกั้น ก็พลอยถูกปิดกั้นไปด้วย

จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล และ ศอฉ. ให้ยุติการปิดกั้นสื่อ คืนพื้นที่การสื่อสารให้สังคม

2010.06.23

เรื่อง ขอให้เปิดเผยรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นโดยคำสั่งตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต เรื่องการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารของประชาชน

2010.04.08

แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต เรื่องการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารของประชาชน สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และได้มีการมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยรับผิดชอบหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนั้น ซึ่งนำไปสู่การปิดกั้นสื่อบางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์แนวทางการทำงานของรัฐบาล

แถลงการณ์ เรื่อง การร้องขอความชัดเจนกรณีใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จับกุมผู้ใช้เน็ตในเดือนตุลาคม 2552

2009.11.09

แถลงการณ์ เรื่อง การร้องขอความชัดเจนกรณีใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จับกุมผู้ใช้เน็ตในเดือนตุลาคม 2552 สืบเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้ (ตัวหนาเน้นโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต)

Thai Netizen Network: Request for Clarification Regarding The Arrests of Internet Users

2009.11.09

Thai Netizen Network: Request for Clarification Regarding The Arrests of Internet Users Pursuant to the following cases (bold items highlighted by Thai Netizen Network) 1. On 13 October 2009, Department of Special Investigation (DSI) brought Nat Sattayapornpisut, 27, who has been charged with lèse majesté, to the Court to request initial detention. The request to the Court revealed that DSI had earlier requested permission from the court to access information in the e-mail account of one Emilio Esteban, a 46 year-old Briton living in Spain, who has been publishing contents deemed offensive to the throne on his weblog. Police investigation revealed that during the period of 21-23 July 2009, Nat e-mailed links to offensive 3 clips to Emilio, which were the same clips that are published on his weblog. Subsequently, DSI requested arrest warrant from the Criminal Court.

ระดมคนไอทีถกอนาคตเน็ตปี 2020

2009.09.01

คาดอีก10 ปี ลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูล หวังใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เตรียมวางกรอบการใช้อินเทอร์เน็ต ยื่นข้อเสนอรัฐบาล องค์กรอิสระ ภายใน ธ.ค.52…