Category: หนังสือ

หนังสือใหม่! โลกใหม่ใครกำกับ? กรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

2016.05.27

หนังสือที่นำกรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และชวนให้ตั้งคำถาม เช่น กรณี Netflix กับ Verizon และความเป็นกลางของเครือข่าย, iCloud กับภาพหลุดดารา, นโยบายชื่อจริงของ Facebook, คดีสุรภักดิ์ ว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์, จีรนุช ตัวกลางคดีมาตรา 112, การกำกับดูแลสกุลเงินบิทคอยน์, คดีปิดเว็บประชาไทกับการฟ้องกลับเจ้าหน้าที่รัฐ และจริยศาสตร์ว่าด้วยเพื่อนในโลกออนไลน์ เป็นต้น

หนังสือแนะนำ เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต

2016.05.27

หนังสือที่จะมาช่วยอธิบายความหมายของการอภิบาลอินเทอร์เน็ตผ่านแนวคิดตระกร้า 5 ใบ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและการกำหนดมาตรฐาน กฎหมาย เศรษฐกิจ การพัฒนาและสังคม-วัฒนธรรม แปลจาก An Introduction to Internet Governance เขียนโดย Jovan Kurbalija

หนังสือใหม่! การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

2016.05.27

หนังสือแนะนำการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (digital evidence) ด้วยภาษาธรรมดา มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดทางเทคนิค-ความแตกต่างของพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทต่างๆ เขียนโดย Larry E. Daniel และ Lars E. Daniel, แปลโดย สุนีย์ สกาวรัตน์