พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

2009.03.01 00:44

กฎหมายจัดตั้งและกำกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ผู้ดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

Download (PDF, 198KB)

Tags: ,