แถลงการณ์สถานการณ์ด้านสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว

2016.02.11 01:44

แถลงการณ์สถานการณ์ด้านสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว – แถลงต่อการประชุมปรึกษาหารือระดับชาติเพื่อจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่ 2 (22 ธันวาคม 2558) จัดโดยกระทรวงยุติธรรม