ข้อแนะนำทางกฎหมาย ต่อกรณีศึกษา: พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [พิชัย พืชมงคล]

2009.08.01 13:36

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 26 ก.ค. 2552
โดย พิชัย พืชมงคล สำนักกฎหมายธรรมนิติ

Download (PDF, 1.13MB)

Tags: ,