รายงานพลเมืองเน็ต 2557 – Thai Netizen Report 2014

2015.06.01 18:40

รายงานพลเมืองเน็ต 2557 - Thai Netizen Report 2014
“รายงานพลเมืองเน็ต 2557: ปีแห่งการสอดแนม” รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิและเสรีภาพอินเทอร์เน็ตไทย นโยบายของภาครัฐต่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเว็บไซต์ไทย ตั้งแต่มกราคม-กันยายน 2557

บรรณาธิการ: ทวีพร คุ้มเมธา

กองบรรณาธิการ: ทวีพร คุ้มเมธา, นพวรรณ เตชะเสนีย์, อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล, วิภาวี พงษ์ปิ่น, และ ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์

ดาวน์โหลด รายงานพลเมืองเน็ต 2557: ปีแห่งการสอดแนม (EPUB)

 

“Thai Netizen Report 2014: Year of Surveillance” presents information and analyses of the situation regarding rights, freedom, the government’s policy toward the internet and the privacy policies of Thai websites from January to September 2014.

Editor: Thaweeporn Kummetha

Editorial Staffs: Nopphawhan Techasanee, Arthit Suriyawongkul, Wipavee Phongpin and Thitima Urapeepathanapong

Translator: Soonyata Mianlamai

English Editor: Alec Bamford

Download Thai Netizen Report 2014: Year of Surveillance (EPUB)

 

ภาพประกอบดัดแปลงจาก Surveillance-camera.png โดย EFF สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา 3.0