รายงานพลเมืองเน็ต 2556 – Thai Netizen Report 2013

2014.06.16 19:51

รายงานพลเมืองเน็ต 2556 รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย ในปี 2556

บรรณาธิการ ทวีพร คุ้มเมธา สนับสนุนโดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดาวน์โหลดรายงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน (PDF) – เผยแพร่ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2557 ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย สามารถนำไปใช้ ดัดแปลงแก้ไข และเผยแพร่ต่อได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญาต

Thai Netizen Report 2013 is a compilation of findings, analysis, and statements of Thai Netizen Network on internet freedom situation, internet policy, and online culture in the year of 2013.

Edited by Thaweporn Kummetha. With supports from Heinrich Böll Foundation Southeast Asia.

Download English and Thai report in single issue (PDF) – First published on February 2013 under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand license.