เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554

2012.08.23 19:29

เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554

รายงานประจำปีของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย ในปี 2554