การควบคุมเน็ตหลังรปห. 2557 [ผัง] / Internet Control after 2014 Coup [Diagram]

2016.08.29 15:09

ความเปลี่ยนแปลงในการควบคุมสื่อ(ออนไลน์) หลังรัฐประหาร 2557 จากการออกประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมถึงการแก้ไขกฎหมายและรัฐธรรมนูญ — ดูฉบับสมบูรณ์ที่สามารถคลิกที่ชื่อคำสั่ง/ประกาศเพื่ออ่านรายละเอียดได้ ที่ไฟล์ PDF ด้านล่าง –ดู ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับเข้าสนช.วาระที่ 3 (ร่าง 9 ธ.ค. 2559) และร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลประกอบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ร่าง 18 พ.ย. 2559)

ความเปลี่ยนแปลงในการควบคุมสื่อ(ออนไลน์) หลังรัฐประหาร 2557

Changes in (Online) Media Control in Thailand After the 2014 Coup, as a result from Announcements and Orders by National Council for Peace and Order (NCPO) and amendments to other media and telecom laws and the Constitution (clickable to related announcement/order on the PDF version below)

Changes in (Online) Media Control after the 2014 Coup

กระทรวงไอซีทีอยู่ใต้กลุ่มงานความมั่นคงของคสช. / MICT is under NCPO Security Cluster

กระทรวงไอซีทีอยู่ใต้กลุ่มงานความมั่นคง MICT is under NCPO Security Cluster

Download (PDF, 1000KB)