เอกสารนำเสนอ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … (11 ก.ย. 2561)

2018.09.21 10:11

เอกสารนำเสนอ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... (11 ก.ย. 2561)

เอกสารนำเสนอ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … (11 ก.ย. 2561) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://www.dropbox.com/s/npdre7kz0mlo95l/Presentation%20Draft%20Data%20Protection%20Bill%2011-9-61.pdf?dl=0