เปรียบเทียบร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 26 เม.ย., 17 ส.ค., 30 ก.ย. 2559